Trung cuộc

Các bài viết về chủ đề trung cuộc – những nước đi ở giai đoạn giữa của ván cờ – cũng là giai đoạn thú vị và sôi động nhất.