Browsing

Bắt đầu từ chưa biết gì

Luật (điều kiện) để nhập thành

4 phút để đọc 

Ở bài Nhập thành, chúng ta đã làm quen với khái niệm và cách thực hiện. Tuy vậy, không phải hễ cứ có Vua, Xe và khoảng trống là ta có thể đánh ra nước đi đặc biệt này. Vậy nên, giờ mình sẽ đề cập đến các điều kiện "cần và đủ" để có thể thực…
Đọc tiếp...