Bắt đầu từ chưa biết gì

Tìm kiếm

Luật (điều kiện) để nhập thành

Đây là phần 4 trong loạt bài viết Bắt đầu từ chưa biết gì

Ở bài Nhập thành, chúng ta đã làm quen với khái niệm và cách thực hiện. Tuy vậy, không phải hễ cứ có Vua, Xe và khoảng trống là ta có thể đánh ra nước đi đặc biệt này. Vậy nên, giờ mình sẽ đề cập đến các điều kiện “cần và đủ” để có thể thực hiện nước nhập thành.

Đọc tiếp

Đừng bỏ lỡ bài viết

Đăng ký nhận tin qua email và thông báo từ trình duyệt web để không bỏ sót bài đăng nào.