Tập chơi cờ với

captain Water'Melon

captain melon

Hello! Chơi với tớ ván cờ nhé!

Chọn thời gian và màu quân mà bạn muốn luyện tập cùng.
Sau đó, điều chỉnh mức elo mà bạn muốn tập ở khung Opponent rating.

Nếu bạn không biết elo của mình là vào khoảng bao nhiêu, hãy cứ để mặc định và đấu vài ván. Tớ sẽ tự vận công, biến thành super Saiyan để bắt kịp sức mạnh của bạn.

Và nè, đấu nghiêm túc nên hông có đi lại nha!!!

Ký tên xoẹt xoẹt:

Cap W.Melon