BÀI VIẾT THEO NHÓM TƯƠNG TÁC


Mới bắt đầu


Ít kinh nghiệm


Nhiều kinh nghiệm

Bài hay nên đọc

Bài tập và câu đố

Thông tin từ các câu lạc bộ

Bài viết theo thời gian

Luật (điều kiện) để nhập thành

4 phút để đọc 

Ở bài Nhập thành, chúng ta đã làm quen với khái niệm và cách thực hiện. Tuy vậy, không phải hễ cứ có Vua, Xe và khoảng trống là ta có thể đánh ra nước đi đặc biệt này. Vậy nên, giờ mình sẽ đề cập đến các điều kiện "cần và đủ" để có thể thực…
Đọc thêm...
1 của12