Mới bắt đầu

Các bài viết phù hợp với phụ huynh/ kỳ thủ mới bắt đầu tìm hiểu về cờ vua.

hình ảnh bài viết Cuộc tìm kiếm và những tranh luận về nguồn gốc thật sự của cờ vua - P2

Cuộc tìm kiếm và những tranh luận về nguồn gốc thật sự của cờ vua – P2

Trong phần trước, chúng ta đã điểm qua những cứ liệu về mặt ngữ âm để tìm kiếm sự thật về nguồn gốc của cờ vua. Ở phần này, những cứ liệu về truyền thống/ truyền thuyết của các quốc gia sẽ được xét đến.