Mục tiêu chiến thuật: Vua không an toàn

5 phút để đọc 

Đòn chiến thuật trong cờ vua là một chuỗi nước đi tấn công nhằm đưa đối thủ vào thế bị động, dẫn đến những ưu thế nhất định (về vật chất, về thế cờ) cho người thi triển đòn đánh.

Căn cứ vào một số yếu tố về thế trận, kì thủ sẽ quyết định có  thực hiện đòn chiến thuật hay không. Những yếu tố ấy được gọi là yếu tố – hay mục tiêu chiến thuật.

Các mục tiêu chiến thuật rất phong phú và đa dạng. Bài viết này sẽ giới thiệu mục tiêu chiến thuật cơ bản nhất: Vua không an toàn.

1 Ví dụ 1: Nguyễn Tuấn Long – Đinh Khánh Công, 2011

2 Ví dụ 2 Vi A Dinh – Nguyễn Hữu An (Festival 1995, bảng Nam)

Mình sẽ giới thiệu các mục tiêu chiến thuật khác trong những bài viết tiếp theo.

0%
  1. […] Trở lại tình huống 2 ở bài viết Mục tiêu chiến thuật – Vua không bảo vệ, […]

Phản hồi

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai