Lùi lại để chiến thắng (p2)

5 phút để đọc 

0

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm lùi quân lại để củng cố hoạt động quân cờ, chứ không phải chỉ vì nguyên nhân phòng thủ. Quan điểm của bài viết là: Hãy luôn đặt các quân cờ vào ô tốt nhất cho chúng. Điều này có nghĩa là dù bạn có phải lui quân lại để chuẩn bị, hãy mạnh dạn thực hiện!

Hãy cùng giải quyết các câu đố sau để hiểu rõ hơn. Mình chắc rằng kinh nghiệm đọc thế trận của bạn cũng sẽ tăng lên đáng kể đấy. Mỗi câu đố là một ván đấu thực tế, có thể sẽ khó để bạn đi giống như các kiên tướng. Nên dù bạn tìm ra được lời giải hay không, hãy cứ xem bình luận – diễn giải để hiểu rõ hơn nhé.

0%

Phản hồi

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai