Luyện sức bền [khó] #1

Đây là phần 1 trong loạt bài viết Luyện tập sức bền

Tình huống 1:

Tình huống 2:

Tình huống 3:

Tình huống 4:

Tình huống 5:

Tình huống 6:

Cùng loạt bài viết Luyện tập sức bền  

Luyện tập sức bền / Xử lý tình huống #2 >>

Phản hồi

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai