Browsing Category

Thế trận – chiến lược

Chuyên mục tập hợp các bài viết về chiến lược trong cờ vua.

Chiến lược trong cờ vua được biết đến như một kế hoạch dài hơi – cách bạn định hướng ván cờ của mình, và xử lý khi chưa có vấn đề cấp bách gì cần phải giải quyết. Trong tiếng Anh, chiến lược thường được biểu hiện bằng từ strategy, đôi khi là positional understanding. Tựu trung, chiến lược dựa nhiều vào kinh nghiệm, hiểu về các yếu tố thế trận. Học tập và tích lũy chiến lược trong cờ vua cần mang tính quá trình.

Chiến lược được biểu hiện rõ nét nhất trong giai đoạn trung cuộc.

Đặt Tượng sau Chốt

6 phút để đọc 

Hãy tưởng tượng bạn có một quân Tượng "Fianchetto" đang ở b2, và Chốt e5 ở trung tâm. Chốt trung tâm e5 của bạn đang cản đường các quân của đối thủ, nhưng nếu anh ta bắt Chốt bằng d7-d6 hay f7-f6 thì Tượng của bạn sẽ trở nên linh động hơn
Đọc tiếp...