Browsing Category

Khai cuộc

Các bài viết về chủ đề khai cuộc – những nước đi đầu tiên trong cờ vua.

Nhập thành

Nhập thành là một nước đi quan trọng mà kỳ thủ cần biết rõ sau khi đã tập cách đi quân. Biết nhập thành mới gọi là…