Browsing Category

Khai cuộc

Các bài viết về chủ đề khai cuộc – những nước đi đầu tiên trong cờ vua.

Đặt Tượng sau Chốt

6 phút để đọc 

Hãy tưởng tượng bạn có một quân Tượng "Fianchetto" đang ở b2, và Chốt e5 ở trung tâm. Chốt trung tâm e5 của bạn đang cản đường các quân của đối thủ, nhưng nếu anh ta bắt Chốt bằng d7-d6 hay f7-f6 thì Tượng của bạn sẽ trở nên linh động hơn
Đọc tiếp...