Cờ vua và cuộc sống

Có thể bạn không để ý, nhưng cờ vua có rất nhiều mối liên hệ với cuộc sống đấy!