Nhiều kinh nghiệm

Các bài viết chuyên sâu hơn, phù hợp với phụ huynh/ kỳ thủ đã thi đấu nhiều, và mong muốn tiếp tục phát triển.

hình ảnh bài viết Cuộc tìm kiếm và những tranh luận về nguồn gốc thật sự của cờ vua - P2

Cuộc tìm kiếm và những tranh luận về nguồn gốc thật sự của cờ vua – P2

Trong phần trước, chúng ta đã điểm qua những cứ liệu về mặt ngữ âm để tìm kiếm sự thật về nguồn gốc của cờ vua. Ở phần này, những cứ liệu về truyền thống/ truyền thuyết của các quốc gia sẽ được xét đến.