Browsing Category

Phân Tích Ván Đấu

Muốn trở thành cao thủ.Việc trước tiên biết phân tích ván đấu của mình để rút kinh nghiệm . Và xem các ván cờ của những danh thủ để học hỏi thêm cách xử lý