Ít kinh nghiệm

Các bài viết phù hợp với phụ huynh/ kỳ thủ đã có tìm hiểu bước đầu về cờ vua; nắm vững luật đi quân và có thể chơi ván cờ hoàn chỉnh nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.