puzzle

hình ảnh bài viết Monday Moodup #1

Monday Moodup #1

Chào bạn, hôm trước mình đã có bài viết giới thiệu việc giải câu đố hàng ngày và nhận thưởng tại ChessMood. Qua một thời gian theo dõi, mình thấy các câu đố của ChessMood rất chất lượng, nên kể…