thí quân trong cờ vua

hình ảnh bài viết 'Sac'turday: Thí quân thế này xứng đáng không?

‘Sac’turday: Thí quân thế này xứng đáng không?

Ngưỡng mộ lối đánh đẹp là một chuyện, kỳ thủ cũng cần tỉnh táo, xem xét đòn hi sinh quân trong dự định của mình có xứng đáng không. Hiệu quả của nó rõ ràng (sau khi hi sinh: mọi con đường phòng thủ của đối thủ đều sẽ gặp khó khăn) hay chỉ gây ảnh hưởng tâm lý, khiến đối thủ phạm phải sai sót... Trong bài viết này, mình sẽ đưa ra các thế cờ có đòn hi sinh quân dẫn đến thắng lợi. Bạn hãy đánh giá, nhận định xem đòn đánh ấy xứng đáng, hay do kỳ thủ bên kia phạm phải sai lầm trong những diễn tiến tiếp theo nên mới thua. Sẽ rất thú vị đấy!