Luyện tập chiếu bí là một phần cơ bản nhưng quan trọng trong các giáo án luyện tập cờ vua. Kỳ thủ cần luyện tập để có thể dứt điểm chính xác thế cờ ưu thế thắng. Trang tổng hợp những tình huống chiếu bí một nước để kỳ thủ ít kinh nghiệm và ba/mẹ cùng luyện tập.

[wc_accordion collapse=”0″ leaveopen=”0″ class=”” layout=”box”] [wc_accordion_section title=”Chiếu bí 1 nước – Trắng”] [wc_center max_width=”500px” class=”” text_align=”center”] [/wc_center] [/wc_accordion_section] [wc_accordion_section title="Chiếu bí 1 nước - Đen"] [wc_center max_width="500px" class="" text_align="center"] [/wc_center] [/wc_accordion_section] [/wc_accordion]

Đừng bỏ lỡ...