Browsing Category

Truyền cảm hứng

Bỏ cuộc…

Cho Đậu Bắp. Hi vọng sau này con sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
Dành tặng Huy Phạm - nhóc học trò mỗi tối thúc giục thầy viết cho xong bài này.


Cho đến một hôm... mình vô tình thấy một ván cờ nhóc chơi với bạn. - Tại sao con lại bỏ cuộc? Quân thì còn nhiều, và cờ thì chỉ mới thua hai chốt thôi mà! - Nhưng mất Hậu rồi, con không thể đi chiếu bí được - cậu nhóc nói với một vẻ chán…
Đọc tiếp...